Inspiration og opgaver til et skoleprojekt om duftstoffer og sundhed

Frisk luft = friske elever

Men hvor frisk er det lige, at luften i klasseværelset er?

Er der plads til forbedring?

Kan duftstoffer fra rengøring, vaskepulver og personlige plejeprodukter være en del af problemet?

Kunne det være en idé med en emneuge om duftstoffer og sundhed?

Find inspiration og opgaver til et skoleprojekt, hvor leg, kreativitet og faglighed går hånd i hånd, nedenfor. Der er opgaver inden for dansk (læsning, skriftlig og mundtlig dansk), matematik, billedkunst og musik.

BEMÆRK! Opgaverne kan tilpasses forskellige klassetrin og kan også bruges i undervisningen i dansk som andetsprog for voksne.

Se også skrive- og tegnekonkurrencen for børn og unge 2015 her.

Hent opslag om skrive- og tegnekonkurrence for børn og unge 2015 her.

 

20 spørgsmål til professoren

LÆSNING

Der er 20 spørgsmål i denne quiz om duftstoffer og sundhed. Hvor mange af spørgsmålene kan du svare rigtigt på?

Brug quizzen til at teste din viden. Er du professor i duftstoffer og sundhed?

De rigtige svar kan man finde i informationen her på hjemmesiden www.dropduftene.dk.

Brug eventuelt testen som start og/eller afslutning på et projektforløb om duftstoffer og sundhed.

Eller brug testen som en opgave i læsefærdighed: Kan eleven/kursisten navigere rundt på hjemmesiden og finde svarene i teksten?

Udskriv quizzen her.

Se de rigtige svar her.

 

Detektiven 

LÆSNING

Læs først menupunktet 'DUFTFRI – SÅDAN!' og underpunkterne 'DUFTFRI PRODUKTER' og 'FALDGRUBER'.

Her finder du vigtig information, som du skal bruge for at blive en god duft-detektiv.

Udskriv 'Parfume-tjeklisten' her.

Tag Parfume-tjeklisten med hjem og gennemgå alle de vaske- og rengøringsmidler og produkter til personlig pleje, I har derhjemme.

Find ud af, hvilke af dem der er med parfume/duft, og hvilke der er uden parfume/duft. Noter jeres fund i Parfume-tjeklisten.

 

Statistikeren

MATEMATIK

Lav statistik på de data, I har indsamlet i 'Detektiven'.

Beslut først, hvilke spørgsmål I gerne vil have svar på. Fx: Hvor mange parfumerede produkter finder man i gennemsnit i et dansk hjem? Hvor mange bruger parfumeret vaskepulver? Hvor mange bruger parfumeret shampoo? I hvor mange hjem bruger man duftfriskere? Osv.

Tæl sammen og udregn eventuelt procenter.

BEMÆRK! Opgaverne 'Detektiven' og 'Statistikeren' er ikke en konkurrence om, hvem der bruger flest af de ’rigtige’, det vil sige parfumefri, ting derhjemme. Meningen er, at man skal blive opmærksom på, hvor mange steder man kan finde parfumerne/duftene, og at man  lærer at finde informationen på emballagen og i ingrediens-fortegnelsen.

Hvis jeres statistik skal give et sandt billede af, hvor mange parfumerede produkter, der i gennemsnit er i danske hjem, skal de indsamlede data være korrekte.

 

Debattøren

 

LÆSNING

Læs først menupunkterne 'OM KAMPAGNEN' og 'MERE VIDEN'. Læs dernæst videre under de menupunkter og –underpunkter, der interesserer dig mest.

 

Det er vigtigt at have en god baggrundsviden, hvis du skal kunne debattere og argumentere sagligt.

 

 

MUNDTLIG DANSK

Opgave 1: Debat i klassen

Diskuter i klassen, hvad I mener om brugen af parfumer/duftende produkter.

Er det efter din mening rigtigt, at det er et problem?

Er det rigtigt, at man kan tale om passiv parfumering, lige som man taler om passiv rygning?

Ville det være en god idé at indføre duftpolitik? Hvorhenne?

Ville det være muligt at indføre duftpolitik, fx på skolen? Hvordan?

Hvad kunne fordelene være, hvis man indførte duftpolitik?

 

Opgave 2: Live-debat på tv

 

I kan også lave et rollespil i form af en ’live-debat på tv’ om duftstoffer og sundhed.

Det er to grupper af ’meningsdannere’ eller ’politikere’, der debatterer.

Den ene gruppe (fx tre personer) mener, at parfumerne er et stort problem, og går ind for duftpolitik.

Den anden gruppe (samme antal) mener, at det ikke er noget stort problem, og er imod duftpolitik.

I skal også have en skrap studievært og ordstyrer, og resten af klassen er ’spørgelystent publikum’.

BEMÆRK! Opgaven er et rollespil, så det I siger, behøver ikke være jeres egen mening. Det er de gode argumenter og de gode spørgsmål, der tæller.

 

Skribenten

SKRIFTLIG DANSK

Skriv en anmeldelse, et læserbrev eller et debatindlæg.

 

Opgave 1: Anmeldelse

Skriv en anmeldelse af hjemmesiden www.dropduftene.dk. Hvad synes du om siden? Hvad er godt, og hvad er dårligt ved den? Er den vigtig? Er den nem at læse og forstå? (Maks. 100 ord).

 

Opgave 2: Læserbrev

Skriv et læserbrev, hvor du helt kort fortæller, hvad du mener om parfumerne.

Er de et problem eller ej?  Hvorfor?

(Maks. 100 ord).

 

Opgave 3: Debatindlæg

Skriv et debatindlæg, hvor du i en lidt længere form præsenterer problematikken omkring duftstoffer og sundhed for læseren og giver udtryk for din egen mening.

(Maks. 300 ord).

Husk at give din tekst en god overskrift.

BEMÆRK! Under menupunktet 'KONKURRENCE 2015' er der yderligere tre opgaver at vælge imellem, nemlig eventyr, digt og vittighedstegning/tegneseriestribe.

Se skrive- og tegnekonkurrencen for børn og unge 2015 her.

 

Hent opslag om skrive- og tegnekonkurrence for børn og unge 2015 her.

 

Den grafiske designer

BILLEDKUNST

Vi kender alle sammen skiltet, der betyder 'rygning forbudt'.

Hvis der blev indført duftpolitik, fx hos lægen, på hospitalet, i børnehaver og på skoler, hvordan skulle skiltet, der skulle betyde 'parfume forbudt', så se ud?

I er grafikere, og I har fået til opgave at komme med et bud på et design, der er smart og nemt at forstå for alle.

I kan også lave plakater om duftstoffer og sundhed. I kan bruge de slogans, der er brugt her på dropduftene.dk, eller I kan finde på jeres egne.

Arbejd sammen to og to eller i små grupper.

Se også skrive- og tegnekonkurrencen for børn og unge 2015 her.

 

Sangskriveren

DANSK OG MUSIK

Lav en eller flere sange, der handler om duftstoffer og sundhed på en eller anden måde. Sangene kan have et seriøst budskab eller være sjov og ballade. Det bestemmer I.

 

I kan skrive tekster til melodier, I kender. Eller I kan lave både tekst og musik selv.

Sangene skal selvfølgelig øves og synges for et publikum. Fx ved et forældrearrangement, for andre klasser, eller...?

Se og hør til inspiration sangen fra Miljøstyrelsens kampagne 'Kemikalier i tøjet er hverken for børn eller voksne' her:

http://www.mst.dk/Borger/Kampagner/toejkemi/

 

Find mere materiale her:

Skrive- og tegnekonkurrence for børn og unge 2015

Opslag om skrive- og tegnekonkurrence for børn og unge 2015

TIL OPSLAGSTAVLEN: Oplysningsmateriale om duftstoffer og sundhed

Links til mere viden om duftstoffer og helbredsrisici